Concurs delcartell

Image
Image
CONCURS · CARTELL ·
Image

Aquest concurs té per finalitat l’elaboració del cartell de la 42a Olimpíada Escolar Reus 2024.

Podran participar tots els infants nascuts/des entre els anys 2008 i 2018 i matriculats/ades en centres educatius (públics, concertats i/o privats) de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Un jurat especialitzat de l’Ajuntament de Reus i del Consell Esportiu del Baix Camp escolliran el cartell guanyador.

Condicions

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

Les tècniques que es poden utilitzar són lliures i s'ha de fer en una cartolina de fons blanc mida DIN-A4.

Els/les participants es comprometen que els treballs presentats són inèdits i originals i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi total o parcial.

Un jurat especialitzat, designat a tal efecte, valorarà de forma especial que els treballs presentats tractin aquest esdeveniment esportiu, els valors que porta associats i la creativitat.

El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora del concurs correspondrà a un val de 100€ bescanviable per material i/o equipament esportiu.

El premi que s’atorgarà al guanyador o guanyadora de l’accèssit, si s’escau, correspondrà a un val de 60€ bescanviable per material i/o equipament esportiu.

El Comitè organitzador de la 42a Olimpíada Escolar Reus 2024 comunicarà per correu electrònic al centre educatiu del/la guanyador/a del concurs, el procediment per formalitzar el lliurament del premi.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc durant l’acte de presentació de la 42a Olimpíada Escolar Reus 2024.

Image