Capitanes i capitans

Image
Image
CAPITANES · CAPITANS ·
Image

El grup d’infants que formaran part de l’Observatori participaran a la cerimònia inaugural i de cloenda, representant el centre en alguns dels rols reservats en el protocol de l’acte (jurament, entrada i enlairament de la bandera Olímpica, recorregut de la torxa, etc.).

També seran els encarregats i encarregades d’elaborar l’avaluació de l’Olimpíada, recollint les opinions dels seus companys/es i analitzant les seves vivències i experiències durant la competició.

L'Observatori

L'Observatori estarà format per:

1 nena i 1 nen de categoria aleví de cada centre educatiu participant. Aquests alumnes actuaran com a “capità” i “capitana” de la seva escola i serà obligatori que participin en almenys 1 esport col·lectiu o individual de l’Olimpíada Esportiva.

Un grup de docents encarregats d’organitzar, dinamitzar i recollir la diagnosi final.

Per designar els dos capitans/es el responsable del centre educatiu haurà de fer arribar el Full de designació, amb l’autorització corresponent signada per la família de l’esportista, al Consell Esportiu del Baix Camp.

Image